Privacybeleid

De verantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (DSGVO), is:

PKU-Versand Huber GmbH
Max Planck St. 9
92224 Amberg
Duitsland

+49 (0)9621 / 8979859
info@pku-versand-huber.de

Uw rechten als betrokkene

U kunt de volgende rechten te allen tijde uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

  • Informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en de verwerking ervan (art. 15 DSGVO),
  • Correctie van onnauwkeurige persoonsgegevens (art. 16 DSGVO),
  • Verwijdering van uw bij ons opgeslagen gegevens (art. 17 DSGVO),
  • Beperking van de gegevensverwerking indien wij uw gegevens nog niet mogen wissen op grond van wettelijke verplichtingen (art. 18 DSGVO),
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons (art. 21 DSGVO) en
  • dataportabiliteit, voor zover u met de gegevensverwerking hebt ingestemd of een contract met ons hebt gesloten (art. 20 DSGVO).

Indien u ons toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

U kunt zich met een klacht te allen tijde wenden tot een toezichthoudende autoriteit, bijv. de bevoegde toezichthoudende autoriteit in de deelstaat waar u woont of de autoriteit die voor ons als verantwoordelijke instantie optreedt.

Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adres is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Verzameling van algemene informatie bij een bezoek aan onze website

Aard en doel van de verwerking:

Wanneer u onze website bezoekt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (server log files) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internet service provider, uw IP-adres en dergelijke.

Zij worden met name verwerkt voor de volgende doeleinden

  • Zorgen voor een probleemloze verbinding van de website,
  • Zorgen voor een vlot gebruik van onze website,
  • evaluatie van de veiligheid en de stabiliteit van het systeem, en
  • om onze website te optimaliseren.

Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies te trekken over uw persoon. Dergelijke informatie zal door ons worden gebruikt indien nodig. De gegevens worden anoniem geanalyseerd voor statistische doeleinden, teneinde onze website en de achterliggende technologie te optimaliseren.

Rechtsgrondslag en rechtmatig belang:

De verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op grond van ons rechtmatig belang om de stabiliteit en de functionaliteit van onze website te verbeteren.

Ontvanger:

De ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als orderverwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Bewaartijd:

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is in het algemeen het geval voor gegevens die worden gebruikt om de website te verstrekken wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.

In het geval van opslag van gegevens in logbestanden is dit het geval na uiterlijk 14 dagen. Opslag verder dan dit is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers geanonimiseerd, zodat een toewijzing van de oproepende cliënt niet meer mogelijk is.

Bepaling voorgeschreven of vereist:

De verstrekking van voornoemde persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder het IP-adres is de dienstverlening en de functionaliteit van onze website echter niet gewaarborgd. Bovendien is het mogelijk dat bepaalde diensten niet beschikbaar zijn of beperkt zijn. Om deze reden is een bezwaar uitgesloten.

Cookies

Net als veel andere websites maken ook wij gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

U kunt afzonderlijke cookies of de volledige cookie-inventaris verwijderen. Bovendien ontvangt u informatie en instructies over hoe u deze cookies kunt verwijderen of de opslag ervan vooraf kunt blokkeren. Afhankelijk van uw browserprovider vindt u de nodige informatie onder de volgende links:

Opslagduur en gebruikte cookies:

Als u ons toestaat cookies te gebruiken via uw browserinstellingen of toestemming geeft, kunnen de volgende cookies op onze websites worden gebruikt:

wp-wpml_current_language – 24 uur
wp_woocommerce_session – 24 uur
mailchimp.cart.previous_email – Sessie
mailchimp.cart.current_email – Sessie
wordpress_sec – Session
tk_ai – Session
mailchimp_landing_site – Sessie
cookieControl – 30 dagen
cookieControlPrefs – 365 dagen
PHPSESSID – Sessie

Technisch noodzakelijke cookies

Aard en doel van de verwerking:

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging.

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

– Winkelwagen
– Vaststelling van taalinstellingen
– Zoektermen onthouden

Rechtsgrondslag en rechtmatig belang:

De verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op grond van ons rechtmatig belang bij een gebruiksvriendelijk ontwerp van onze website.

Ontvanger:

De ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als orderverwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Bepaling voorgeschreven of vereist:

De verstrekking van voornoemde persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder deze gegevens kunnen de dienstverlening en de functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien is het mogelijk dat bepaalde diensten niet beschikbaar zijn of beperkt zijn.

Oppositie

Lees hieronder de informatie over uw recht om bezwaar te maken overeenkomstig art. 21 DSGVO.

Technisch onnodige cookies

Verder gebruiken wij cookies om het aanbod op onze website beter af te stemmen op de interesses van onze bezoekers of om deze in het algemeen te verbeteren op basis van statistische evaluaties.

Om te weten te komen welke aanbieders cookies gebruiken, gelieve de onderstaande informatie te raadplegen over de gebruikte display-, tracking-, remarketing- en webanalysetechnologieën.

Rechtsgrondslag:

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is in elk geval uw toestemming, Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO.

Ontvanger:

De ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als orderverwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Voor meer ontvangers, zie de onderstaande informatie over de gebruikte display-, tracking-, remarketing- en webanalysetechnologieën.

Derde land transfer:

Raadpleeg de lijsten van de individuele aanbieders van display, tracking, remarketing en webanalyse voor informatie hierover.

Bepaling voorgeschreven of vereist:

Natuurlijk kunt u onze website ook bekijken zonder cookies. Webbrowsers zijn regelmatig ingesteld om cookies te aanvaarden. In het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk moment via uw browserinstellingen deactiveren (zie intrekking van toestemming).

Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies heeft gedeactiveerd.

Intrekking van toestemming:

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via onze Cookie Consent Tool.

Profilering:

In hoeverre wij het gedrag van websitebezoekers analyseren met gepseudonimiseerde gebruikersprofielen, kunt u lezen in de onderstaande informatie over de gebruikte technologieën voor weergave, tracking, remarketing en webanalyse.

Inschrijving op onze website

Aard en doel van de verwerking:

Voor de registratie op onze website hebben wij enkele persoonsgegevens nodig, die ons via een invoermasker worden meegedeeld.

De volgende aanvullende gegevens worden verzameld op het moment van registratie:

IP-adres
Datum van inschrijving

Uw registratie is vereist voor de levering van bepaalde inhoud en diensten op onze website.

Rechtsgrondslag:

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO).

Ontvanger:

De ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als orderverwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Bewaartijd:

Gegevens worden in dit verband alleen verwerkt zolang de betrokken toestemming is gegeven.

Bepaling voorgeschreven of vereist:

De verstrekking van uw persoonsgegevens geschiedt op vrijwillige basis, uitsluitend op basis van uw toestemming. Zonder het verstrekken van uw persoonlijke gegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot de door ons aangeboden inhoud.

Commentaar functie

Aard en doel van de verwerking:

Wanneer gebruikers opmerkingen op onze website achterlaten, worden naast deze informatie ook het tijdstip waarop ze zijn gemaakt en de eerder door de websitebezoeker gekozen gebruikersnaam opgeslagen. Dit is voor onze veiligheid, aangezien wij kunnen worden vervolgd voor onwettige inhoud op onze website, zelfs als die door gebruikers is gemaakt.

Rechtsgrondslag:

De verwerking van de als commentaar ingevoerde gegevens is gebaseerd op een rechtmatig belang (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO).

Door de commentaarfunctie ter beschikking te stellen, willen wij u in staat stellen op een ongecompliceerde manier te interageren. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen.

Ontvanger:

De ontvangers van de gegevens zijn, in voorkomend geval, de orderverwerkers.

Bewaartijd:

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is over het algemeen het geval wanneer de communicatie met de gebruiker is afgerond en het bedrijf uit de omstandigheden kan afleiden dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd. Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande of latere informatie te verwijderen.

U kunt uw commentaar ook op elk moment door ons laten verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar de hieronder vermelde functionaris voor gegevensbescherming of de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming en stuur de link naar uw opmerking, evenals, ter identificatie, het e-mailadres dat is gebruikt bij het maken van de opmerking.

Bepaling voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens geschiedt op vrijwillige basis. Zonder uw persoonsgegevens te verstrekken, kunnen wij u geen toegang verlenen tot onze commentaarfunctie.

Nieuwsbrief

Aard en doel van de verwerking:

Voor de toezending van onze nieuwsbrief verzamelen wij persoonsgegevens die ons via een invoermasker worden meegedeeld.

Voor een effectieve registratie hebben wij een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een registratie daadwerkelijk door de eigenaar van een e-mailadres is verricht, maken wij gebruik van de “double opt-in”-procedure. Daartoe registreren wij de inschrijving voor de nieuwsbrief, de verzending van een bevestigingse-mail en de ontvangst van het hierbij gevraagde antwoord. Er worden geen andere gegevens verzameld.

Rechtsgrondslag:

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO) sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van nieuwsbrieven te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. In elke nieuwsbrief staat een link hiernaar. Bovendien kunt u zich te allen tijde rechtstreeks op deze website uitschrijven of ons van uw herroeping in kennis stellen via de contactmogelijkheid aan het einde van deze privacyverklaring.

Ontvanger:

De ontvangers van de gegevens zijn, in voorkomend geval, de orderverwerkers.

Derde land transfer:

De verzamelde gegevens zullen zo nodig worden gebruikt. overgebracht naar de volgende derde landen: Verenigde Staten van Amerika

De volgende garanties inzake gegevensbescherming zijn van kracht: Standaard contractuele clausules

Bewaartijd:

De gegevens zullen in dit verband alleen worden verwerkt zolang de betrokken toestemming is gegeven. Daarna worden ze gewist.

Bepaling voorgeschreven of vereist:

De verstrekking van uw persoonsgegevens geschiedt op vrijwillige basis, uitsluitend op basis van uw toestemming. Helaas kunnen wij u onze nieuwsbrief niet toesturen zonder uw toestemming.

Intrekking van toestemming:

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van nieuwsbrieven te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Uitschrijving kan worden aangevraagd via de link in elke e-mail of bij de hieronder vermelde functionaris voor gegevensbescherming of verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

Contactformulier

Aard en doel van de verwerking:

De door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen met het oog op individuele communicatie met u. Daartoe moet u een geldig e-mailadres en uw naam opgeven. Dit dient om het verzoek en het daaropvolgende antwoord toe te wijzen. De invoer van verdere gegevens is facultatief.

Rechtsgrondslag:

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is gebaseerd op een legitiem belang (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO).

Met het contactformulier willen wij u in staat stellen op een ongecompliceerde manier contact met ons op te nemen. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen.

Indien u contact met ons opneemt om een offerte aan te vragen, worden de in het contactformulier ingevulde gegevens verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO).

Ontvanger:

De ontvangers van de gegevens zijn, in voorkomend geval, de orderverwerkers.

Bewaartijd:

De gegevens worden uiterlijk 6 maanden na de verwerking van het verzoek gewist.

Indien er een contractuele relatie ontstaat, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en wissen wij uw gegevens na het verstrijken van deze termijnen.

Bepaling voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens geschiedt op vrijwillige basis. Wij kunnen uw verzoek echter alleen verwerken als u ons uw naam, e-mailadres en de reden voor het verzoek meedeelt.

Gebruik van Google Analytics

Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna: “Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als gevolg van de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://policies.google.com/?hl=de.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren.

De door ons verzonden en aan cookies, user-ID’s (bijv. gebruikers-ID) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. De gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden één keer per maand automatisch gewist.

Intrekking van toestemming:

U kunt de tracking door Google Analytics op onze website voorkomen door op deze link te klikken. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit zal het verzamelen door Google Analytics voor deze website en voor deze browser in de toekomst verhinderen, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

U kunt het gebruik van cookies ook weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

U kunt ook voorkomen dat Google door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door Google door de browserplugin te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: Browser Add On om Google Analytics uit te schakelen.

Gebruik van Google Maps

Wij gebruiken de Google Maps dienst op deze website. Google Maps wordt geëxploiteerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna “Google”). Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website tonen en kunt u de kaartfunctie comfortabel gebruiken.
Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy. Daar kunt u ook uw persoonlijke gegevensbeschermingsinstellingen wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Gedetailleerde instructies over hoe u uw eigen gegevens in verband met Google-producten kunt beheren, vindt u hier: https://www.dataliberation.org

Door de website te bezoeken, ontvangt Google informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen.

Als u de opdracht niet in uw Google-profiel wilt, moet u uitloggen bij Google voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze om te adverteren, marktonderzoek te doen en/of haar websites op uw behoeften af te stemmen. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Intrekking van toestemming:

De aanbieder biedt momenteel geen mogelijkheid tot een eenvoudige opt-out of blokkering van de gegevensoverdracht. Als u het bijhouden van uw activiteiten op onze website wilt verhinderen, kunt u uw toestemming voor de betreffende cookie-categorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten intrekken in de Cookie Consent Tool. In dat geval kunt u echter wel onze website bezoeken. niet of slechts in beperkte mate.

Google AdWords

Onze website maakt gebruik van Google conversion tracking. Het bedrijf dat de Google AdWords-diensten aanbiedt is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Als u op onze website bent gekomen via een advertentie die door Google is geplaatst, zal Google Adwords een cookie op uw computer plaatsen. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt.

Als de gebruiker bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. Klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy. Daar kunt u ook uw persoonlijke gegevensbeschermingsinstellingen wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Intrekking van toestemming:

De aanbieder biedt momenteel geen mogelijkheid tot een eenvoudige opt-out of blokkering van de gegevensoverdracht. Als u het bijhouden van uw activiteiten op onze website wilt verhinderen, kunt u uw toestemming voor de betreffende cookie-categorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten intrekken in de Cookie Consent Tool. In dat geval kunt u echter wel onze website bezoeken. niet of slechts in beperkte mate.

Gebruik van Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. De exploitatiemaatschappij van de Google Remarketing-diensten is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna “Google”).

De functie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties te presenteren aan websitebezoekers binnen het advertentienetwerk van Google. In de browser van de bezoeker van de website wordt een zogenaamde “cookie” opgeslagen, die het mogelijk maakt de bezoeker te herkennen wanneer deze websites bezoekt die tot het advertentienetwerk van Google behoren. Op deze pagina’s kan de bezoeker advertenties te zien krijgen die verband houden met inhoud die de bezoeker eerder heeft bekeken op websites die gebruik maken van de remarketingfunctie van Google.

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy. Daar kunt u ook uw persoonlijke gegevensbeschermingsinstellingen wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Intrekking van toestemming:

De aanbieder biedt momenteel geen mogelijkheid tot een eenvoudige opt-out of blokkering van de gegevensoverdracht. Als u het bijhouden van uw activiteiten op onze website wilt verhinderen, kunt u uw toestemming voor de betreffende cookie-categorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten intrekken in de Cookie Consent Tool. In dat geval kunt u echter wel onze website bezoeken. niet of slechts in beperkte mate.

SSL-versleuteling

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, maken wij gebruik van de modernste versleutelingsprocedures (bijv. SSL) via HTTPS.

 

Informatie over uw recht om bezwaar te maken overeenkomstig artikel 21 DSGVO

Recht op bezwaar per geval

U hebt het recht om te allen tijde, op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, van de Wet bescherming persoonsgegevens. 1 lit. f DSGVO (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van art. 4 nr. 4 DSGVO.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Ontvanger van een oppositie

PKU-Versand Huber GmbH
Max Planck St. 9
92224 Amberg
Duitsland
info@pku-versand-huber.de
+49 (0)9621 897 9859

Wijziging van ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat ze steeds in overeenstemming is met de geldende wettelijke voorschriften of om wijzigingen in onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bv. bij de invoering van nieuwe diensten. Het nieuwe privacybeleid is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u ons een e-mail sturen: info@pku-versand-huber.de